CERERILE PRIVIND CETĂȚENIA ROMÂNĂ

CERERILE PRIVIND CETĂȚENIA ROMÂNĂ

211
0
SHARE

CERERILE PRIVIND CETĂȚENIA ROMÂNĂ SE DEPUN EXCLUSIV ÎN BAZA PROGRAMĂRII ONLINE PREALABILE Începând cu data de 01.08.2018, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 8.1, art. 10, art. 27 din Legea nr. 21/1991 se va efectua exclusiv în baza programării prealabile a petenților. Programările pentru depunerea cererilor formulate în temeiul art. 8, (pentru persoanele fără cetăţenie sau cetăţeanului străin), art. 8.1 (pentru persoanele fără cetăţenie sau cetăţeanul străin care a contribuit în mod deosebit la protejarea şi promovarea culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti), art. 10 (pentru redobândirea cetăţeniei române de către persoanele care au pierdut cetăţenia română, precum şi descendenţii acestora până la gradul II inclusiv), art. 27 (pentru renunţarea la cetăţenia română), se fac doar în baza programării online. Cu privire la depunerea cererilor formulate în temeiul art. 11 (pentru foştii cetăţeni români care au pierdut această cetățenie din motive neimputabile lor sau cărora le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi pentru descendenţii de gradul I, II şi III ai acestora), programarea se face în continuare online. Despre procedura şi realizarea programărilor online aici: http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/centru-de-presa-2/depunere-cereri Mai multe detalii aici: http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/categorii-cereri