Eliberarea paşaportul simplu electronic pentru românii cu domiciliul în Austria: Acte necesare,...

Eliberarea paşaportul simplu electronic pentru românii cu domiciliul în Austria: Acte necesare, procedura și cum intrați în posesia acestuia

11798
0
SHARE

Dacă aveți domiciliul stabil în Austria, obținerea anumitor documente poate deveni o necesitate, dar și o problemă complicată.

În cele ce urmează vă prezentăm care sunt actele necesare, procedurile și cum intrați în posesia paşaportul simplu electronic, informații puse la dispoziție în mediul online de către Ambasada României în Republica Austria.

Important de reținut: Ambasada va poate elibera acest tip de paşaport chiar dacă nu aveţi CARTE DE IDENTITATE VALABILĂ. Dacă însă deţineţi o carte de identitate valabilă, în momentul în care vi se elibera un paşaport CRDS, aceasta vă va fi retrasă.

Paşaportul CRDS se poate elibera în situaţiile în care:

  1. puteţi prezenta o dovadă de şedere sub forma unei adeverinţe tip Aufenthaltsbescheinigung, Anmeldebescheinigung, Meldebescheinigung;
  2. puteţi prezenta un Meldezettel mai vechi de un an (care demonstrează că aveţi reşedinţa în Austria de cel puţin un an);
  3. sunteţi căsătorit cu o persoană care are domiciliul pe teritoriul Austriei (caz în care veţi prezenta un certificat de căsătorie românesc şi o dovadă că persoana cu care sunteţi căsătorit are domiciliul în Austria);
  4. aţi dobândit un drept de lungă şedere sau un drept de şedere permanentă în Austria;
  5. sunteţi înscris într-o instituţie privată sau publică cu scopul de a urma studii, inclusiv programe de formare profesională, caz în care veţi prezenta un document emis de instituţia de învăţământ.

Pentru obţinerea unui paşaport CRDS, trebuie să depuneţi PERSONAL la sediul Secţiei Consulare, următoarele documente în ORIGINAL:

1) Una din cele 5 dovezi menţionate mai sus însoţită, atenţie!, de o traducere în limba română efectuată la un traducător autorizat din Austria sau din România. Dacă traducerea este efectuată de un traducător autorizat pe plan local/Austria trebuie obligatoriu şi  legalizată la un notar pe plan local/Austria!​

2) Cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, dacă este cazul.

3) Certificatul de naştere emis de Oficiul de Stare Civilă din România, cu alocarea obligatorie a CNP-ului.

4) Certificatul de căsătorie, dacă este cazul. În situaţia căsătoriilor încheiate în Austria, este necesar ca mai întâi să efectuaţi la secţia consulară transcrierea certificatului de căsătorie emis de autorităţile austriece, adică să obţineţi un certificat de căsătorie românesc (link).

5) Sentinţă / sentinţe de divorţ, definitive şi irevocabile, pronunţate de un tribunal românesc, în original. Pentru sentinţele de divorţ pronunţate în străinătate este necesară recunoaşterea acestora de un tribunal din România şi înscrierea menţiunilor de divorţ pe marginea actului de Stare Civilă (Certificat de Naştere sau Certificat de Căsătorie, după caz, sau adeverinţă din care să reiasă menţiunea de stare civilă). Recunoaşterea divorţului în România se poate face fie prin intermediul Secţiei Consulare, fie personal, în ţară, de către fiecare solicitant sau prin mandatar cu procură specială (link).

6) Certificatul de deces al soţului/soţiei, în original, dacă este cazul.

7) Paşaportul vechi, dacă este cazul. În cazul pierderii sau furtului vechiului paşaport, este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie austriece, împreună cu traducerea acesteia efectuată de un traducător autorizat. În cazul distrugerii paşaportului, se vor prezenta elemente ale paşaportului distrus/deteriorat, care să permită identificarea documentului.

PROCEDURA:

Timpii de aşteptare vor diferi în funcţie de numărul de petenţi prezenţi, cererile putând fi preluate până la ora 14.30.

În momentul depunerii actelor este necesar să plătiţi în numerar contravaloarea blanchetei pașaportului simplu electronic (reprezintă un cost de producție, care se virează către producătorul blanchetei respective): 59 euro. La înmânarea banilor, funcţionarul consular vă va furniza obligatoriu o chitanţă.

Cererea de eliberare a paşaportului se emite automat la ghişeu, odată cu depunerea documentelor şi preluarea datelor biometrice (fotografie de tip paşaport, amprente digitalizate, semnătură). RECOMANDARE: pentru asigurarea unei bune calităţi a fotografiei, vă rugăm să evitaţi îmbrăcămintea de culoare deschisă.

Vă rugăm să nu solicitaţi funcţionarului consular, în avans, formulare de completat, pentru că ele nu vă pot fi înmânate decât după ce cererea dvs. a început să fie procesată (ele sunt eliberate de sistemul electronic după ce începe procesarea cererii).

Timpul de procesare a cererii la ghişeu este de 20 sau 30 de minute. În rare cazuri, procesarea unei cereri poate dura şi o oră dacă cererea petentului este însoțită de multe documente doveditoare.

Cererea dvs. este procesată de funcţionarul consular cât timp vă aflaţi la ghişeu şi trimisă on-line serviciului de paşapoarte din România. Ulterior, în termen de două săptămâni, Ministerul de Interne va fabrica paşaportul dvs. (conţine un cip electronic care poate fi realizat doar în ţară) şi îl trimite la Viena, urmând să ajungă la Secţia Consulară după 4 sau 5 săptămâni de la momentul depunerii cererii. În rare cazuri, această perioadă se poate prelungi până la 90 de zile.

Paşaportul dvs. poate fi ridicat şi din ţară, de la serviciul de paşapoarte din judeţul în care locuiţi, însă trebuie să menţionaţi acest aspect funcţionarului consular în momentul în care depuneţi cererea.

Valabilitatea acestui paşaport este de 5 ani.

Cum intru în posesia paşaportului dacă solicit eliberarea sa la Viena?

După 5 săptămâni de la depunerea cererii, paşaportul dvs. ar trebui să fi fost deja trimis din ţară, de Serviciul Paşapoarte, şi să se afle la Secţia Consulară din Viena. Pentru a verifica dacă noul dvs. paşaport a sosit la Secţia Consulară, vă rugăm să urmaţi paşii de mai jos:

  1. Accesaţi link-ul: viena.mae.ro/cauta-pasaport (link);
  2. Introduceti în spatiul disponibil Codul Numeric Personal şi prima literă a numelui de familie.  Exemplu: 1541210345611A
  3. Daca paşaportul dumneavoastră a sosit şi este disponibil pentru ridicare o să apară pe monitor mesajul: „Documentul este disponibil pentru ridicare”.
  4. Dacă paşaportul dumneavoastră nu a sosit, va fi afişat mesajul: „Documentul căutat nu este disponibil”.

Pentru a intra în posesia paşaportului, vă rugăm să vă prezentaţi personal la sediul Secţiei Consulare, în orele de lucru cu publicul (08.30 – 14.30), cu vechiul paşaport (dacă aţi avut) şi cu cartea de identitate. Prezentarea vechiului paşaport este obligatorie, întrucât el trebuie să fie anulat de funcţionarul consular înainte de a-l primi pe cel nou. Totodată, funcţionarul consular vă va retrage cartea de identitate (cât timp aveţi paşaport cu domiciliu în străinătate, nu aveţi dreptul să deţineţi şi o carte de identitate).

Dacă după 5 săptămâni constataţi că paşaportul nu apare pe pagina de web ca fiind disponibil pentru ridicare, vă rugăm să contactaţi Ambasada României la Viena pe email (viena.consul@mae.ro) şi să semnalaţi acest aspect. Secţia consulară va verifica în sistemul electronic şi vă va comunica motivele pentru care paşaportul dvs. nu a ajuns încă la Ambasadă.