Finanțele vor pedeapsă de la 1 la 6 ani pentru nereținerea și...

Finanțele vor pedeapsă de la 1 la 6 ani pentru nereținerea și neîncasarea, reținerea și neplata, încasarea și neplata unor impozite și contribuții.

429
0
SHARE

MENIU Login mobil HomeFinanțele vor pedeapsă de la 1 la 6 ani pentru nereținerea și neîncasarea, reținerea și neplata, încasarea și neplata unor impozite și contribuții. Inspectorii ANAF vor fi premiați din sume stabilite suplimentar Finanțele vor pedeapsă de la 1 la 6 ani pentru nereținerea și neîncasarea, reținerea și neplata, încasarea și neplata unor impozite și contribuții. Inspectorii ANAF vor fi premiați din sume stabilite suplimentar INSIDER Marius Oncu scris ieri, 16:36 Ministerul Finanențelor a propus modificarea Legii evaziunii fiscale, pentru a reincrimina ca faptă de evaziune fiscală nereținerea și neîncasarea, reținerea și neplata, respectiv încasarea și neplata, în tot sau în parte, cu intenție, în cel mult 30 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a unor impozite și contribuții. Această modificare a fost anunțată în contextul transferului în salariul brut al angajatului a contribuțiilor achitate în prezent de angajator pentru angajat. “Se incriminează ca faptă de evaziune fiscală, nereținerea și neîncasarea, reținerea și neplata, respectiv încasarea și neplata, în tot sau în parte, cu intenție, în cel mult 30 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și contribuțiilor prevăzute în Anexă. Astfel, pentru a asigura predictibilitatea normei de incriminare, s-au prevăzut expres, în Anexa la proiectul de act normativ, categoriile de impozite și contribuții, supuse regimului de reținere sau încasare și plată sau virare, cu precizarea actului normativ și a articolelor care le reglementează. În același timp, a fost introdusă circumstanța legată de incriminarea faptei de reținere și nevărsare pentru persoanele care au avut resursa financiară necesară plății, dar au folosit banii încasați sau reținuți la sursă pentru plata altor datorii decât cele stabilite de lege. Limitele speciale ale pedepsei prevăzute sunt închisoarea de la 1 an la 6 ani”, potrivit notei de fundamentare a proiectului pentru modifiarea legii privind combaterea evaziunii fiscale. Anexa proiectului cuprinde 32 de tipuri de impozite și contribuții care vor intra sub incidența acestei prevederi. În cazul în care prejudiciul produs este mai mare de 500.000 euro, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu jumătate, citează Profit.ro.