Proteste și negocieri la Ministerul Justiției

Proteste și negocieri la Ministerul Justiției

967
0
SHARE
Sindicatului Justiţia Oltenia, Mihai Ştefan, informează că în 30.01.2017, la sediul Ministerului Justiţiei a avut loc întâlnirea din reprezentanţii Federaţiei Naţionale Sindicale PROJUST şi conducerea ministerului, unde s-au discutat problemele referitoare la stabilirea valorii de referinta sectoriala la 405 lei, majorata cu 10%, conform Deciziei nr. 794/15.12.2016 Curţii Constituţionale şi Legii nr. 293/2015.
Discuţiile au fost fundamentate şi pe hotararile judecatoresti definitive si irevocabile relevante, solicitandu-se Ministerului Justitiei emiterea unui punct de vedere catre angajatori pentru a facilita emiterea deciziilor de reincadrare a personalului auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor aferente.
Reprezentantul Ministerului Justiţiei a menţionat ca nu se poate impune angajatorilor aceste lucruri, întrucât MJ are calitate de ordonator principal de credite, ci îi incumbă obligatia de a pune la dispozitie fondurile băneşti necesare asigurării salarizării, in masura in care le vor fi cerute.
            Reprezentanţii părţilor au decis, de comun acord, emiterea unei circulare catre toate curțile de apel, în calitate de angajatori, în 31.01.2017, în vederea informării acestora despre problemele şi revendicările discutate şi a se face recomandări pe baza înscrisurilor prezentate.
S-a mai solicitat solicitat ierarhizarea categoriilor profesionale din cadrul familiei ocupationale “Justitie” in functie de rolul pe care il au in ceea ce priveste infaptuirea actului de justitie, depunându-se şi o adresă în acest sens.
Iată care au fost solicităriile protestatarilor:
Salarizarea inadecvată în raport cu responsabilităţile, sarcinile trasate şi cu interdicţiile funcţiei, respectiv inaplicarea Deciziei nr. 794/15.12.2016 Curţii Constituţionale, prin care se stabileşte ca în cadrul aceleiaşi categorii profesionale şi familiale ocupaţionale să nu existe o salarizare diferită, raportată la mai multe valori sectoriale, valoarea de referinţă sectorială fiind o constantă, astfel că, diferenţele de salarizare în cadrul familieiocupaţionale „Justiţie” trebuie să rezulte exclusiv din coeficienţii de multiplicare specifici fiecărei funcţii şi grad, care se aplică valorii de referinţă sectorială maximă, aflată în platăde 405 lei, la care se adaugă majorarea de 10% prevăzută de Legea nr. 293/2015.
            1. Se solicită emiterea de urgenţă a deciziilor de salarizare pentru personalul auxiliar de specialitate şi conex de către angajator, înconformitate cu cele decise de Plenul CSM în data de 17 ianuarie 2017, concomitent cu emiterea ordinelor corespunzătoare pentru magistraţi.
            2. Normarea muncii personalului de specialitate din instanţe şi parchete;
            3. Suplimentarea schemelor de personal auxiliar de specialitate şi conex la nivelul instanţelor şi parchetelor, în raport de atribuţiile suplimentare trasate de intrarea în vigoare a noilor coduri;
            4. Asigurarea unor condiţii decente pentru desfăşurarea activităţii;
            5. Adoptarea noului Statut al personalului de specialitate, în concordanţă cu legislaţia europeană;
            6. Consultarea  efectivă a reprezentanţilor personalului auxiliar de specialitate în ceea ce priveşte orice modificare a Regulamentului de Ordine Interioară şi a legislaţiei care cârmuieşte activitatea personalului;
            7. Asigurarea resurselor umane, materiale, financiare necesare desfăşurării unui act de justiţie la standarde europene
            8. Înfiinţarea unui organism propriu care să se preocupe de gestionarea carierei profesionale a personalului de specialitate, respectiv Ordinul Grefierului.
Vicepresedinte Sindicatului Justiţia Oltenia Mihai Stefan