Statul austriac se implică în viața socială a românilor

Statul austriac se implică în viața socială a românilor

5626
0
SHARE

Interviu în exclusivitate cu Radu Plămădeală (consultant juridic), primul român care, prin intermediul funcției, se luptă pentru drepturile muncitorilor români

 

Bine aţi venit la redacţie, domnule Plămădeală şi vă felicit pentru lansarea proiectului destinat migranţilor şi migrantelor de origine română.

Bine v-am găsit şi vă mulţumesc mult pentru amabilitatea dumneavoastră de a-mi oferi spaţiu în unicul ziar românesc din Austria, distribuit în toate cele 9 Landuri federale. Într-adevăr, obiectivul de bază al proiectului Uniunii Sindicale din Austria (ÖGB) este oferirea consultanţei juridice gratuite cetăţenilor României, Republicii Moldova şi tuturor celorlalţi care vorbesc limba română, aflaţi de mai mult timp sau temporar aici, cum ar fi sezonierii de pe piaţa austriacă a muncii.

Grupul-ţintă al proiectului REARB* al ÖGB sunt cei cu mult peste 100.000 de români şi moldoveni, care au reşedinţa în Austria şi muncesc aici atât de mult pentru a-şi întreţine familiile, în mare parte, rămase acasă.

Prin ce se explică interesul Sindicatelor Austriece pentru migranţii români?

Vreau să vă spun că Uniunea Sindicală din Austria (ÖGB) reprezintă interesele tuturor oamenilor care muncesc în Austria, indiferent de originea lor națională, religioasă sau etnică. Încă de la înfiinţarea acestora în anul 1945, Sindicatele Austriece au oferit şi oferă în permanenţă consultanţă juridică și de aceea dispun de cunoştinţe vaste în acest domeniu. Pentru angajaţii /angajatele/ muncitorii din străinătate, respectiv migranţii care locuiesc în Austria, Uniunea Sindicală din Austria a acordat deja până acum consultanţă juridică, de pildă, în limba turcă și sârbo-croată. De asemenea, pentru o perioadă lungă de timp, acest serviciu a fost prestat în limba cehă și slovacă.

Drept instituţie parteneră credibilă a ÖGB în promovarea şi apărarea intereselor muncitorilor este Camera Muncitorilor şi Angajaţilor din Austria /Kammer für Arbeiter und Angestellte – AK/, care dispune de birouri regionale în toate cele 9 Landuri austriece https://www.arbeiterkammer.at/index.html

Din ce surse este asigurată finanţarea proiectului ÖGB şi de ce este tocmai acum atât de oportun?

Cu sprijinul financiar al Ministerului Federal al Muncii, Afacerilor Sociale și Protecției Consumatorului al Republicii Austria a devenit posibilă oferirea gratuită a consultanţei juridice în domeniul dreptului muncii şi dreptului social pentru angajaţii /angajatele /muncitorii de origine română în cadrul Uniunii Sindicale din Austria (ÖGB) pentru cel puţin un an, dar cu posibilitatea de prelungire a acestuia. Deseori, migranţii /migrantele nu-şi cunosc drepturile şi obligaţiile în această țară, în special atunci când nu cunosc suficient de bine limba germană. Prin urmare, menirea proiectului este să-i îndrumeze pe concetăţeni, prin oferirea consultanţei juridice în limba maternă – cea română – în scopul soluţionării unor eventuale litigii de muncă şi al familiarizării cu drepturile sale de ordin social în Austria.

Piaţa muncii din Austria a devenit accesibilă în mod oficial pentru cetăţenii români începând cu 1 ianuarie 2014 şi, de atunci, fluxul de migranţi români a crescut considerabil. Pe de altă parte, este adevărat că şi cetăţenii români care se aflau deja în Austria şi lucrau la negru au primit în mod automat posibilitatea benefică de a-şi oficializa prezenţa aici. În acest context, mă refer la necesitatea dispunerii la momentul angajării conform prevederilor legale austrice de Meldezettel (înregistrarea la Biroul de Evidenţă a Populaţiei) şi Anmeldebescheinigung (Adeverinţa de înregistrare). De menţionat este că cel de-al doilea document este necesar acelor cetăţeni care intenţionează să rămână în Austria pentru o perioadă mai lungă de 3 luni, această categorie de oameni urmând ca, în termen de 4 luni de la data intrării lor în Austria, să solicite personal actul respectiv la autoritatea de imigrare (MA 35). Ambele documente sunt importante atât pentru aplicarea și angajarea oficială în câmpul muncii, precum şi pentru eventuala solicitare ulterioară a serviciilor sociale ale statului austriac, cum este ajutorul de şomaj, alocația de îngrijire a copilului, alocația familială, concediul de maternitate /paternitate, asigurarea salariul minim stabilit pe bază anuală în cele peste 700 de contracte anuale de muncă negociate de ÖGB cu angajatorii în cadrul dialogului social, asigurarea în caz de accidente la locul de muncă, plata orelor suplimentare şi multe altele.

Este oare necesar ca cetăţenii să devină membri de sindicat pentru a beneficia de consultanţă juridică gratuită şi de o eventuală protecţie juridică?

Pentru a beneficia de consultanţă juridică gratuită nu este neapărat – acest serviciu este oferit tuturor persoanelor. Totodată, pentru cei care într-adevăr se gândesc să rămână activi pe piaţa muncii din Austria pe termen mediu şi lung, recomandarea mea, totuşi, ar fi să se asocieze sindicatului din ramura în care activează. De ce? Pentru că protecţia juridică gratuită este oferită de fiecare din cele 7 Sindicate de ramură din cadrul ÖGB abia după 6 luni din momentul depunerii cererii de membru, cu toate că, în cazuri excepţionale, acest serviciu poate fi prestat şi după 3 luni. Menţionez că această calitate de membru de sindicat în Austria este una opţională, de fapt, la fel ca şi în România, Republica Moldova sau oricare alt stat european. Cotizaţia constituie 1% din salariul lunar brut, iar pentru unele categorii ale populaţiei, o rată fixă, de exemplu pentru elevi € 0,70 pe lună şi € 10 pentru pensionari.

Printre avantajele de bază ale calităţii de membru sindical le-aş menţiona pe următoarele:

  • – apartenenţa la o comunitate puternică, ce numără peste 1,2 milioane de membri;
  • – implicare deplină în favoarea unor condiţii de muncă echitabile;
  • – majorări /sporuri salariale anuale;
  • – apărarea indemnizaţiei de concediu şi a primei de Crăciun;
  • – protecţie juridică gratuită în cazul litigiilor de muncă;
  • – reduceri la cumpărături, petrecerea timpului liber şi evenimente culturale.

Formularul de înregistrare în calitate de membru de sindicat împreună cu indicarea listei şi datelor de contact ale celor 7 Sindicate de ramură din cadrul ÖGB le puteţi găsi accesând următorul link: http://www.oegb.at/cms/S06/S06_50.100/mitglied-werden La secțiunea Downloads, accesați ÎNREGISTRARE MEMBRU – Mitgliedsanmeldung in rumänischer Sprache.

Care a fost subiectul celor mai frecvente cazuri de adresare la serviciile dumneavoastră şi cum le-aţi soluţionat?

În această perioadă de 4 luni, cele mai frecvente cazuri de încălcare a legislaţiei muncii şi sociale au fost: nerespectarea de către angajator a termenelor stabilite de legislaţie /contractul colectiv de muncă pentru concediere sau demisia angajaţilor (Kündigungsfrist/-en), scoaterea unilaterală şi fără înştiinţarea salariatului /salariatei de la evidenţa Gebietskrankenkasse (GKK), neachitarea orelor suplimentare prestate, neremunerarea zilelor de concediu nefolosite, remunerarea mai mică decât cea inclusă în contractul colectiv de muncă negociat pentru o branşă concretă, nerespectarea remunerării anuale aliquot (distribuirea pe trimestru), neachitarea de către angajator a plăţii pe perioada concediului medical prelungit până la recuperare /reconvalescenţă (Entgeltfortzahlung) etc.

Salariaţii români şi moldoveni trebuie să reţină că încadrarea la evidenţa corectă şi deplină la GKK de către patronul /angajatorul lor cu privire la remunerarea şi durata angajării este premisa pentru garantarea contribuţiilor corecte în fondul asigurărilor sociale (Sozialversicherung – SVA). Aceste contribuţii sunt importante la calcularea diverselor servicii (ajutor de şomaj, indemnizaţie de boală, compensare de tip nou – Abfertigung neu, etc.) şi sunt luate ca bază pentru evaluarea pensiei dumneavoastră. În cazul depistării încălcărilor grave, patronul sau angajatorul poate fi impus de GKK să corecteze înştiinţarea de luare în evidenţă (Meldung) şi să achite retroactiv plata suplimentară la contribuţiile efectuate pentru 3 ani, iar în cazuri excepţionale pentru 5 ani.

Printre instituţiile către care i-am îndrumat (uneori chiar şi personal) până acum pe cetăţenii români şi moldoveni au fost:

–  Casa Teritorială de Asigurare a Sănătăţii (Gebietskrankenkasse- GKK) în scopul obţinerii actului de luare în evidenţă (Anmeldung), actului de scoatere din evidenţă (Abmeldung), extrasului datelor de asigurare (Versicherungsdatenauszug) sau perfectării transcrierii (Niederschrift),

–  Camera Muncii (Arbeiterkammer-AK),

–  Instituţia de Asigurare în Caz de Accident (Unfallversicherung),  

–  Casa de Despăgubire şi Concedii a Muncitorilor în Construcţii (Bauarbeiter-Urlaubs und Abfertigungskasse),

–  Instituţia de Asigurări de Pensii (Pensionsversicherungsanstalt),

–  Direcţia de Poliţie a Landului Viena (Landespolizeidirektion Wien: într-un caz de ameninţare cu moartea (!) a unui cetăţean român – muncitor în construcţuii – din partea fostului angajator şi a foștilor colegi de breaslă de origine română şi slovacă),

–  Diverse ONG-uri cu caracter socio-educaţional, cum sunt LEFÖ, CARITAS, Tageszentrum «Josi» şi MEN VIA, cu care am ținut  permanent legătura.

Din nou, aș dori cu acest prilej să le mulţumesc din suflet, pe de o parte echipelor in-corpore de diplomaţi profesionişti şi receptivi din cadrul Ambasadei Republicii Moldova şi a Secţiei Consulare a Ambasadei României la Viena, precum şi colegilor mei sindicalişti de la Confederaţia Sindicatelor Libere din România CNSLR-Frăţia şi Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), pentru susţinerea constantă în activitatea zilnică pe care o desfăşor aici, cu scopul atingerii obiectivului comun – respectarea cu strictețe a drepturilor muncii şi sociale ale muncitorilor şi angajaţilor români şi moldoveni în Republica Austria.

Când vi se pot adresa cetăţenii români şi moldoveni pentru consiliere juridică şi cum vă pot găsi?

Sunt disponibil să-i primesc în audienţă de luni până vineri, între orele 9:00 și 16:00, iar în unele cazuri mai urgente, pot fi stabilite programări suplimentare. Vă sfătuiesc să nu veniți doar în cazul apariţiei litigiilor de muncă – deşi în cazul acesta trebuie să acţionaţi prompt pentru a respecta anumite termene-limită sau de prescripţie (Verfallfristen /Verfälle), care de la branşă la branşă sunt diferite, deseori variind de la 14 zile până la 3-4 luni, rareori fiind vorba de o perioadă mai lungă. Odată ce aceste termene sunt expirate — pentru a vă solicita mai întâi drepturile (Geltendmachung), apoi prin depunerea reclamaţiei şi actelor necesare la Judecătoria Socială şi a Muncii (Arbeits- und Sozialgericht), este foarte dificil să fiți repus în drepturi, cum ar fi să beneficiați de recuperarea remunerării pentru orele lucrate suplimentar (Überstunden), achitarea celor de-al 13-ea şi al 14-ea salarii (Sonderzahlungen) şi multe alte facilităţi oferite de legislaţia austriacă socială şi a muncii.

Ne puteți vizita, de asemenea, şi în lipsa unor probleme la serviciu, de exemplu, în cazul în care aţi primit vreo ofertă de care nu sunteți sigur, sau în cazul în care doriți să știți dacă salariul propus este mai mic decât cel stabilit în contractul colectiv de muncă corespunzător activităţii dumneavoastră (Kollektivvertrag). Fiţi conştient de faptul că principalul drept al dumneavoastră în calitate de angajat /angajată pe piaţa austriacă a muncii este să fiţi remunerat la fel şi în egală măsură ca şi cei nativi acestei țări pentru acelaşi volum de muncă (!!) – principiu promovat cu multă convingere de către ÖGB!

Pentru cei care activează în celelalte 8 Landuri austriece şi nu au posibilitatea de a se deplasa la Viena, sunt disponibil să-i consult telefonic la numerele indicate mai jos. Pot fi găsit la următoarea adresă: Staţia de metrou U2 “Donaumarina”, ÖGB, Johann-Böhm-Platz 1, Liftul D, biroul 1915. Programarea prealabilă se efectuează la numărul de telefon fix +431-53444-39320, cel mobil +43-664-2885489 sau via E-mail la radu.plamadeala@oegb.at.

Vă aştept cu cea mai mare plăcere!

Vă doresc mult succes în continuare în activitatea dumneavoastră!

Mulţumesc mult şi pe această cale îi invit pe cititorii fideli ai ziarului dumneavoastră să vină la Uniunea Sindicală din Austria (ÖGB) pentru a beneficia de consultanţă juridică gratuită în domeniul dreptului muncii şi cel social. Nu uitaţi că o persoană informată este o persoană puternică!

*Dieses Projekt ist gefördert aus den Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz der Republik Österreich