WKO: Asigurarea socială a prestatorului de activităţi lucrative

WKO: Asigurarea socială a prestatorului de activităţi lucrative

473
0
SHARE

Prestatorii de activităţi lucrative sunt asiguraţi obligatoriu în cadrul asigurării de sănătate, de pensie şi asigurării în caz de accident, contribuţiilor pentru persoane cu profesii independente. Asigurarea medicală şi cea de pensie sunt reglementate prin Legea privind asigurările sociale pentru activităţi lucrative (GSVG – Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz), asigurarea în caz de accident prin Legea generală privind asigurările sociale (ASVG – Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz) şi contribuţiile pentru persoane cu profesii independente prin Legea privind protecţia socială a angajaţilor din întreprinderi si a celor care desfăsoară o activitate profesională pe cont propriu (BMSVG – Betrieblichen Mitarbeitervorsorgegesetz).

Asiguraţi obligatoriu sunt: PFA-urile (Einzelunternehmer) cu obţinerea unei autorizaţii pentru exercitarea unei activităţi lucrative; asociaţii unei OG (Offene Gesellschaft);  comanditarii unei KG (Kommanditgesellschaft); acţionarii cu putere executivă (comercială) ai unei GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) (în cazul în care în cadrul acestei funcţii nu sunt deja asiguraţi prin Legea generală privind asigurările sociale ASVG (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz).

La asociaţi, o condiţie pentru asigurarea obligatorie este prezentarea la Camera de Comerţ (Wirtschaftskammer) a dovezii privind calitatea de membru al societăţii.

În principiu, asigurarea obligatorie începe cu data de obţinere a unei autorizaţii care stă la baza asigurări obligatorii.

Cu toate că Autoritatea pentru Activităţi Lucrative (Gewerbebehörde) comunică înregistrarea activităţii lucrative (Gewerbeanmeldung) Instituţiei de Asigurări Sociale pentru Activităţi Lucrative (Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft), şi prestatorul activităţii lucrative are obligaţia de a se înregistra în decurs de o lună.  Acest lucru nu mai este necesar atunci când este generat un mesaj electronic pentru Autoritatea pentru Activităţi Lucrative (Gewerbebehörde).

Conform Legii privind asigurările sociale pentru activităţi lucrative GSVG (Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz), persoanele care au suspendat transmiterea autorizaţiei pentru exercitarea unei activităţi lucrative sunt scutite de asigurarea obligatorie.

Pentru prestatorii de activităţi lucrative care recurg la o pensie proprie, obligaţia de achitare a contribuţiilor la casa autonomă de asigurări încetează automat cu prima acordare a pensiei. Dar, în termen de o lună puteţi opta voluntar la  casa autonomă de asigurări de întreprindere.

La asigurările de sănătate se plăteşte 7,65 %, la asigurările de pensii 18,50 % şi la contribuţiile pentru ajutorul de şomaj 1,53 % din baza de calcul a contribuţiei. Contribuţia pentru asigurarea contra accidentelor este de 8,90 € pe lună – indiferent de valoarea bazei de calcul a contribuţiei.

În cazul tinerilor antreprenori, contribuţiile pentru anul înfiinţării şi pentru primii doi ani calendaristici următorii sunt reduse.

Contribuţiile sunt stabilite trimestrial pentru o perioadă de trei luni. Plăţile suplimentare se plătesc în anul calendaristic următor stabilirii bazei de calcul a contribuţiei finale, în patru contribuţii trimestriale egale. Având în vedere realitatea economică, la cerere, după al 3-lea an de asigurare obligatorie conform Legii privind asigurările sociale pentru activităţi lucrative GSVG (Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz), fondatorul poate primi o eşalonare a plăţilor suplimentare pe o perioadă de trei ani – în 12 rate.

La cererea asiguratului, contribuţia datorată conform bazei de calcul a cotizaţiei preliminare poate fi redusă în măsura în care acest lucru pare justificat de realitatea sa economică şi acesta justifică în mod convingător că veniturile sale în cursul anului calendaristic curent vor fi semnificativ mai mici decât în al treilea an calendaristic precedent.

sute-de-agenti-economici-au-datorii-de-milioane-catre-casa-nationala-de-asigurari-sociale-1401172667